github

Git

Add SSH key vào Github và set SSH cho HTTPS repo

Github có lẽ không còn quá xa lạ đối với anh em developers và phần lớn chúng ta sử dụng Linux để phát triển sản phẩm. Tuy nhiên có một vấn đề khi làm việc với Github trên linux đó là Github luôn hỏi password khi chúng ta push code hoặc làm việc với private repo..

Read more