All Articles

Trên tay React framework - Gatsby.JS

Đây là bài viết trên tay framework Gatsby (đọc là /gats-bee/) - nghe giống tên một huyền thoại trong một bộ phim nào đó 😎- Vâng chính nó đó :yaoming

gatsby-framework-1

Gatsby là một framework dựa trên thư viên React.js nổi lên trong 2-3 năm trở lại đây. Trước đây Gatsby được sử dụng như là Static Site Generator mà trước đây sân chơi chỉ có các cụ như Jekyll, Hugo sau này mới có thêm các cháu Next.js, Nuxt và Gatsby tham gia vào

Static Site là cái quái gì mà nhiều người quan tâm thế nhỉ? Static Site hay một khái niệm gần hơn với nó là SSR - Server Side Rendering là đang nói đến việc render trang web phía server sau đó trả về cho client HTML, CSS và chút ít JS để xử lí giao diện

Để làm gì ư?? Tất nhiên là performance rồi. So với SPA - Single Page Application thì Static Site nhanh hơn nhiều vì browser chỉ có việc render đống HTML, CSS thôi thay vì tải đống bundle nặng vài chục MB sau đó đọc, execute rồi render. Hơn nữa Static Site chỉ tải những resource mà site đó có thôi, không hơn vì thể page được load nhanh hơn x4 x5 lần so với SPA -> Không tin ư? blog này là ví dụ điển hình :v

Thêm vào đó, bảo mật chính là ưu điểm của Static Site - bọn hacker chả làm ăn gì được gì khi server chỉ trả về đống HTML và CSS, còn với SPA thì hacker có thể dễ dàng lợi dụng vì toàn bộ code logic nằm trong gói bundle