Web development

Kết hợp Socket.io trong dự án React (best practice)

Kết hợp bộ ba Socket.io+ReactJS+NestJS theo hướng hoàn hảo nhất

Read more
DevOps

DevOps - Triển khai Kubernetes cluster trong một nốt nhạc

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn setup nhanh một k8s cluster trong vài giây mà không cần phải setup lằng nhằng bằng cách sử dụng [Vagrant](https://www.vagrantup.com)

Read more
Javascript

JS nà ní [phần 1] 7749 Cách khai báo một Function!

Bạn đã biết hết cách khai báo một Function trong JS chưa? Sau đây là một số cách khai báo cũng như cách dùng sẽ khiến bạn ngạc nhiên..

Read more
Git

Git [phần 1] bài học vỡ lòng

Git căn bản phần 1 - Sự ra đời của trình quản lý phiên bản

Read more
others

Hướng dẫn setup server download tại nhà

Hướng dẫn setup server download tại nhà

Read more